M92PGmYuzbv9V1MFEb2RcwwAVjmmDrW3gt
Balance (MGC)
-2288.01280000